چهارشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۸

درس آزاد


 

تهیه ی متن درس فعالیت های مربوط به دروس آزاد کتاب بخوانیم و بنویسیم پایه های مختلف کار چندان آسانی به نظر می رسد. سعی ما بر این است که با ارائه ی نمونه هایی از درس آزاد برای پایه های مختلف در برطرف کردن بخشی از نیازهای کلاس شما همکاران عزیز نقش کوچکی ایفا کنیم.

به عنوان اولین مورد درسی آزاد جهت استفاده در پایه ی دوم را تهیه کرده ام که امیدوارم مورد استفاده ی شما عزیزان قرار گیرد.


 


يكي بود يكي نبود ....

در زمان هاي خيلي قديم در گوشه اي از استان كردستان شهر زيبايي بود كه در آن پادشاه ظالمي به نام « فه يله قوس» زندگي مي كرد . كه خود را از مردم جدا كرده بود و براي خود و اطرافيانش قصرهاي زيبايي ساخته بود .او حتّي به حيوانات و كودكان هم رحم نمي كرد و از مردم ماليات هاي سنگين مي گرفت .

در آن شهرِ زيبا درويشي مهربان و با خدا زندگي مي كرد . كه از دست كارهاي پادشاه جانش به لب رسيده بود . هرچه در زمين كوچكش مي كاشت . سربازان پادشاه از او مي گرفتند . روزي تصميم گرفت با پادشاه صحبت كند ولي پادشاه و اطرافيانش به حرف او گوش نكردند . او را شلاق زدند و از قصر بيرون انداختند .

درويش با ناراحتي از قصر پادشاه دور شد و به خارج از شهر رفت و به چشمه اي رسيد . در آن جا وضو گرفت و روي سنگ نماز شروع كرد به دعا خواندن و درد،دل با خدا ، آن قدر دعا و گريه كرد كه از هوش رفت .

خداي بزرگ دعا هاي درويش را مستجاب كرد . به فرمان خدا زمين ترك برداشت و آب زيادي از دل زمين بيرون آمد و قصر پادشاه و اطرافيانش را كه در دشت سر سبزي خارج از شهر بود غرق كرد و درياچه اي زيبا به جاي آن قصرها به وجود آمد که مردم اسم آن را« زريوار» گذاشتند و از آن پس با خيالي راحت در كنار درياچه ي زيبا زندگي كردند و اكنون نيز آرامگاه درويش مهربان بر روي تپه اي در كنار درياچه قرار دارد .


 

برای دریافت متن کامل فعالیت های مربوط به این درس برروی دانلود در انتهای این نوشتار کلیک کنید، کمی صبر کنید و در صفحه ی باز شده بر روی Click here to start download
کلیک کنید.

دانلود